Nyelvvizsgázni szeretnék

Nyelvvizsgázni szeretnék

NYELVVIZSGÁK

Origó, BME,TELC, ESOL, TOEFL, IELTS, turizmus/idegenforgalmi szaknyelvi vizsga, BME gazdasági szaknyelvi vizsga, BME műszaki szaknyelvi vizsga, Corvinus gazdasági szaknyelvi vizsga, Corvinus nemzetközi kapcsolatok szaknyelv, BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga.

Origó, Bme, Telc, Goethe (nemzetközi nyelvvizsga), BME gazdasági szaknyelvi vizsga, Corvinus gazdasági szaknyelvi vizsga, Corvinus nemzetközi kapcsolatok szaknyelv, BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga.

Origó, BME, DELF-DALF (nemzetközi nyelvvizsga), BME gazdasági szaknyelvi vizsga, Corvinus gazdasági szaknyelvi vizsga, Corvinus nemzetközi kapcsolatok szaknyelv, BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga.

Origó, BME, Celi (nemzetközi nyelvvizsga), BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga, Corvinus gazdasági szaknyelvi vizsga, Corvinus nemzetközi kapcsolatok szaknyelv

Origo, BME, BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga, DELE (nemzetközi nyelvvizsga)

Origó nyelvvizsga

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelvvizsgáját közel 30 nyelvből lehet letenni, az Origo nyelvvizsgák akkreditált vizsgák, azaz elfogadják a munkaerőpiacon, diplomázásnál, felvételinél.

Kétnyelvű és egynyelvű vizsgát is le lehet tenni a kettő között az a különbség, hogy a kétnyelvű vizsgáknál van fordítás feladat, más szóval közvetítés.

Az alapfokú (B1) szóbeli nyelvvizsga vizsga feladatai: három beszédkészséggel kapcsolatos feladat (irányított beszélgetés, önálló témakifejtés és szituációs párbeszéd) és hallott szövegértés (2 hallott szöveggel).

Az alapfokú (B1) írásbeli nyelvvizsga vizsga feladatai: olvasott szöveg értése (magyarul kell válaszolni a magyar kérdésekre), nyelvi teszt, idegen nyelvről magyarra történő fordítás/közvetítés, valamint levélírás (2 darab). Szótár segítségét az írásbeli vizsga alkalmával igénybe lehet venni.

A középfokú (B2) szóbeli nyelvvizsga vizsga feladatai: három beszédkészséggel kapcsolatos feladat (irányított beszélgetés, önálló témakifejtés és szituációs párbeszéd) és hallott szövegértés (2 hallott szöveggel)

A középfokú (B2) írásbeli vizsga feladatai: olvasott szöveg értése (magyarul kell válaszolni a magyar kérdésekre), nyelvi teszt, idegen nyelvről magyarra történő fordítás, valamint levélírás. Szótár segítségét az írásbeli vizsga alkalmával igénybe lehet venni.

A felsőfokú (C1) írásbeli vizsga feladatai: olvasott szöveg értése (magyarul kell válaszolni a magyar kérdésekre), nyelvi teszt, idegen nyelvről magyarra történő fordítás, magyarról idegen nyelvre történő fordítás és levélírás. Szótár segítségét az írásbeli vizsga alkalmával igénybe lehet venni.

BME nyelvvizsga

A BME nyelvvizsga is akkreditált nyelvvizsga, így a továbbtanuláshoz, többletpontokhoz is kiváló. 5 nyelven (angol, német, francia, olasz, spanyol) tehető le BME nyelvvizsga, elérhető egynyelvű és kétnyelvű vizsga is.

BME kétnyelvű írásbeli nyelvvizsga részfeladatai: lyukas szöveg kiegészítése adott egységekkel, feleletválasztós teszt, levélírás, szövegértési feladat, fordítás. Az egynyelvű vizsga abban különbözik, hogy nincsen fordítás a vizsgafeladatok között.

BME szóbeli vizsga felépítése: a szóbeli nyelvvizsga nagyon hasonló a már megismert Origo vizsga követelményeivel, hiszen az első feladatban személyes beszélgetés a feladat, kérdések alapján, a második önálló témakifejtés kép(ek) alapján, és a harmadik feladat egy szituációs párbeszéd.

BME gazdasági/ műszaki szaknyelv vizsga írásbeli feladatai: önálló szövegalkotás/levél írás, hiányos szöveg kiegészítése, szövegértés idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelvű válaszok adása.

BME gazdasági/ műszaki szaknyelv vizsga szóbeli vizsga feladatai: személyes szakmai jellegű kérdések megvitatása, önálló témakifejtés, szituációs párbeszéd, hallott szövegértés (2 szöveggel).

Hol nyelvvizsgázzunk?
Budapesten és a nagyobb egyetem városokban is tehetünk nyelvvizsgát. https://nyak.oh.gov.hu/hol/detail.asp?strUid=AAAAAE

TOEFL

A TOEFL (Test of English as a Foreign Language) nyelvvizsgát több mint 130 országban lehet letenni, ha angolszász egyetemen szeretnél tanulni, mindenképp egy ilyen nyelvvizsgát érdemes választanod. A TOEFL-t szakmai körökben az angol nyelvtudás bizonyítékaként is elismerik.

Az angol mint idegen nyelv tesztje egy olyan teszt, amelyet arra terveztek, hogy mérje a nem angol anyanyelvűek nyelvértési és szóbeli kifejezési képességeit, és nyelv tudásuk szintjét. Ez a vizsga 4 típusú tesztből áll: hallás, nyelvtani szerkezet, olvasás és írás. Lehetőség van Online vizsgázásra is. Egy vizsga (szóbeli és írásbeli együtt) körülbelül 4 órát vesz igénybe, az eredményét kb. 2 héten belül kapod meg. Ez a vizsga 2 évig érvényes. Budapesten és Pécsett is lehet nyelvvizsgázni.

Fontos, ezen a nyelvvizsgán nem lehet “átmenni” és “nem átmenni”, hiszen a bizonyítványban egy pontot kapsz, ami az aktuális nyelvi szintet méri.

ESOL

Az ESOL egy rövidítés, jelentése angol nyelv más nyelveket beszélők számára. A vizsgákon négy nyelvtudás készséget mérik: az olvasást és az írást, beszédet,a hallás utáni szövegértést valamint az angol nyelvtant és annak alkalmazását. Ez a négy vizsga külön-külön is letehető. Három ESOL szint van: Alap- (A1, A2), Közép- (B1, B2), Felsőfok (C1, C2). Az ESOL vizsga előnyt jelent munkavállalásnál, állampolgárság megszerzésénél és a Cambridge Egyetemre való jelentkezésnél. Budapesten 2 helyszínen is lehet ESOL vizsgát tenni.

IELTS

Ezt a nyelvvizsgát a legtöbb külföldi munkahely, kormányzati szervezet, magyar és külföldi egyetem egyaránt elfogadja, ráadásul ez az egyetlen olyan angol nyelvvizsga, amelyet bevándorlás céljából világszerte 140 ország elfogad.

Az IELTS nyelvvizsga szintjei és pontozási rendszere eltér a Magyarországon megszokott angol nyelvvizsgák többségétől. Alapvetően érdemes inkább úgy tekinteni az IELTS-re, mint egy szintfelmérőre, mert itt nem igazán lehet megbukni mint a legtöbb angol nyelvvizsgán. Az IELTS nyelvvizsga esetében mindenképp kap egy bizonyítványt, amelyen a Felső-, Közép-, Alapfok megnevezés fog szerepelni. Mind Budapesten, mind Szegeden lehet IELTS vizsgát tenni.

Az IELTS vizsga részfeladatai: olvasott szövegértés, íráskészséget mérő feladat ( 2 szöveg), hallás utáni szövegértés, szóbeli nyelvvizsgán önálló témakifejtés és a vizsgáztatóval való beszélgetés.

TELC

A TELC egy egységesített nyelvvizsga rendszer amely a világ több mint háromezer helyszínén 10 nyelvből biztosít vizsgázási lehetőséget. TELC nyelvvizsgát angol és német nyelvből lehet letenni. A teszt a szövegértést, olvasást, nyelvtant és a szókincset méri fel, írásbeli és szóbeli részből áll. A bizonyítvány értékelése A1-tol C2-ig terjed.

TELC nyelvvizsga vizsgafeladatai: olvasott szövegértés (cikkekhez a címeket kell párosítani), nyelvtani feleletválasztós teszt, lyukas szöveg behelyettesítés, a szóbeli vizsga résznél önálló témakifejtés szöveg alapján.

Corvinus gazdasági szaknyelvi vizsga

Corvinus gazdasági szaknyelvi vizsga: Az Oeconom szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a gazdasági és üzleti szférában előforduló szakmai kontextusok, gyakorlati jellegű szakmai feladatok és helyzetek segítségével, azok vizsga környezetben történő alkalmazásával.

Corvinus gazdasági írásbeli (B2) szaknyelvi vizsga feladatai: lexikára épülő feleltválasztós feladat, lyukas szöveg kiegészítése, szóképzés, véleménykifejtés 3 szempont alapján i, félhivatalos email írása 3 megadott szempont alapján, olvasott szövegértés: igaz-hamis feleletekkel, illetve a második szövegben rövid válaszokat kell a kérdésekre.

A Corvinus gazdasági szóbeli (B2) vizsga részei: hallott szöveg (2 darab), idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul, szakmai témakifejtés, problémamegoldó társalgás/szituáció.
Corvinus nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga: A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a nemzetközi kapcsolattartás szakterületén gyakran előforduló szakmai kontextusok, szakmai feladatok segítségével, valamint annak előre jelzése, hogy a vizsgázó képes lesz-e a valós életben az adott nyelvi szinten hatékonyan kommunikálni, és szaknyelvi tudása segítségével szakmai feladatokat végrehajtani.

Corvinus nemzetközi kapcsolatok írásbeli (B2) vizsgafeladatai: feleletválasztós nyelvi teszt, 2 olvasott szövegértés feleletválasztós teszttel, idegen nyelvről magyar nyelvre fordítás, levélírás

Corvinus nemzetközi kapcsolatok szóbeli (B2) feladatai: hallott szövegértés (2darab), magyar nyelvű szöveg összegzése a célnyelven, szakmai téma kifejtése, szakmai szituáció, vizsgáztatótól hallott idegen nyelvű szöveg ismertetése magyarul.

BGE

BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga: Az idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok megszerzését teszi lehetővé, 3 szinten.

BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi írásbeli vizsga (B2) feladatai: olvasott szöveg értése, nyelvismereti teszt, levélírás/feljegyzés/email írása

BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi szóbeli (B2) feladatai: szabad beszélgetés, szituációs párbeszéd, önálló témakifejtés, idegen nyelvű szöveg ismertetése magyar nyelven, hallott szövegértés (2 darab)

HONOSÍTÁS

A különböző nyelvvizsga  típusok honosíthatók. Erről bővebb információt az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályán (NYAK) talál.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_tabla1.asp?strID=AAangol

HOL NYELVVIZSGÁZZUNK?

Budapesten és a nagyobb egyetem városokban is tehetünk nyelvvizsgát.
https://nyak.oh.gov.hu/hol/detail.asp?strUid=AAAAAE

NYELVVIZSGÁRÓL ÉRDEKLŐDÖM

Edulingo21 ajánlatkérő űrlap
nyelvvizsgához

RÓLUNK MONDTÁK

10% Kedvezmény!

Most 10% kedvezménnyel veheted igénybe az alábbi tanfolyamainkat:

Rendeléskor használd az alábbi kuponkódot:
edulingo21-10